Intro
Start
Login
Alege Societate
Adaugare
Modificare
Stergere
Selectare
Export
Import
Local si Retea
Utilizatori...
Exit
Setari generale
Meniu ajutor
Notificari
Corectare Terti
Refacere si reconfigurare
Configurare
Tranzitare date
Trecere la luna urmatoare
Revenire la luna anterioara
Conta generala
Intro
Cont
Liste
Storno
Tranzactii
Generale
Conturi pereche
Cont fixat
Dedicate
Pentru toate societatile
Pentru societatea selectata
Configurare makete generale si locale
Vizualizare
Conturi
Miscari
Facturi emise
Facturi descarcate
Note contabile automate
Evidenta facturi
Explicatii facturi
Corectare facturi
Verificare corelatii facturi
Editare evidenta facturiera
Liste
Balante
Balanta sintetica
Balanta analitica
Balanta cantitativa
Balanta valutara
Balanta sintetica pe nivele
Balanta analitica valutara
Balanta cantitativa in perioada
Jurnale
Jurnal contabil
Jurnal contabil redus
Jurnal vanzari cumparari
Jurnal vanzari cumparari totaluri
Jurnal vanzari cumparari 2007
Jurnal casa - Plati
Jurnal de consumuri materiale
Jurnal pe locuri de cheltuiala
Jurnal de materiale
Jurnal casa - Incasari/Plati
Jurnal pe grupuri de documente
Jurnal furnizori materiale
Jurnal operatiunilor unui cont
Fise
Sintetice lunare/anuale
Analitice lunare/anuale
Analitice valutare lunare/anuale
Fise cantitative lunare/anuale
Fise sah
Registre
Registru casa
Incasari si plati
Lista inventariere obiecte de inventar
Evidente
Evidente facturi
Compensari
Situatie scadente
Situatie chitante
Situatie depasire scadente
Situatie achitari peste termen
Intervale achitari
Top agenti
Scadente terti
Agenti in conta
Cartea mare
Situatie rulaje
Diverse
Utilizatori (istoric)
Caiet facturi
Declaratia 394
Balanta cheltuielilor in avans
Solduri terti
Situatie solduri
Note contabile
Situatie rulaje pe grupuri de documente
Inchideri
Inchidere TVA
Inchidere profit
Inchidere venituri si cheltuieli
Descarcare gestiune
Note contabile automate
Conturi
Introducere cont
Actualizare
Creare automata
Transfer in gestiune
Nomenclatoare
Definire valuta
Definire terti
Definire tip document
Definire tip TVA
Definire sintetice cantitative
Definire sintetice cu note automate
Definire tranzactii contabile
Nomenclator grupari NC
Verificare Transferuri
Configurare
Setari locale
Evidenta facturiera
Inchidere venituri si cheltuieli
Setari mijloace fixe
Parametri societate
Conturi extrabilantiere
Setari pentru gestiune
Inregistrari contabile
Moduri de achitare facturi
Tipuri corectii
Furnizori strategici
Gestiune
Intrari
Operare cu NIR
Renumerotare NIR
Iesiri
Operare cu facturi
Incasari
Operare cu facturi - model vechi
Operare cu bonuri
Operare cu BONURI CASA MARCAT
Renumerotare bonuri
Miscari
Intre gestiuni
Intre marfuri
Comenzi
Comenzi clienti
Comenzi de marfa
Comenzi de lucru
Comenzi de lucru (varianta 2)
Inchide/deschide comenzi de marfa
Inchide/Deschide comenzi de lucru
Modele comenzi presetate
Arhiveaza/Dezarhiveaza comenzi de lucru
Comenzi furnizori
Comenzi de marfa catre furnizori
Inchide/deschide comenzi catre furnizori
Transformare propuneri comenzi
Contracte
Contracte furnizori
Contracte clienti
Contracte Clienti-Abonamente
Curse Auto
Caiet facturi
Oferte
Contracte Service
Contracte Service
Fise tehnice
Stocuri
Actualizare stocuri
Inventar
Corectii
Liste
Niruri
Centralizator NIR-uri
Listari NIR-uri
Totaluri contare
Importuri
Intrari produse
Etichete
Toate intrarile
Comparari preturi de intrare
Reevaluari importuri
Facturi
Centralizatoare facturi
Listari facturi
Totaluri contare
Situatie vanzari
Vanzari agent
Totaluri delegat
Vanzari clienti
Iesiri produse
Numar mediu de linii pe factura
Comisioane agenti
Vanzari delegati
Bonuri
Centralizator bonuri
Listari bonuri
Totaluri contare
Iesiri valori materiale
Intrari valori materiale
Centralizator consumuri pe clasificatii
Lucrari in curs
Miscari
Centralizator miscari
Listari miscari
Comenzi
Listare comenzi
Comenzi transformate
Comenzi de lucru
Evidenta om-comenzi
Lista manopera-piese
Istoric reparatii
Consum pe comenzi
Facturi la comenzi de lucru
Adaos comercial estimativ la devize
Centralizator comenzi
Comenzi de marfa-clienti
Detalii la comenzi
Receptioneri comenzi
Comenzi fara executanti
Situatia reparatiilor pe marci auto
Comisionari comenzi
Listare bonuri comenzi
Situatie incasari
Dosare pe devizier
Istoric masini/clienti
Situatia comenzilor de lucru pe subactivitati
Vanzari masini
Liste stocuri
Stocuri
Miscari stocuri
Stocuri furnizori
Stocuri pe toate societatile
Stocuri fara miscare
Contracte onorate de furnizori
Inventar
Liste inventar
Iesiri depozit
Balanta stocuri
Balanta la pret de catalog
Viteza de rotatie a stocurilor
Dinamica
Stoc critic
Balanta de verificare analitica (Gestiune)
Produse stoc critic
Raport de gestiune
Viteza de rotatie a stocurilor/gestiuni
Situatie locatii
Fise produs pe furnizor
Stoc "mort"
Stoc critic (varianta 2)
Situatie intrari la Pret Intrare
Produse dupa descriere (loturi, ...) la facturare
Vechimea stocului FIFO pe intervale
Liste vanzari
Lista clienti/furnizori
Produse
Top vanzari
Top clienti/furnizori
Vanzare produse pe zi
Situatie avize
Lista adaos comercial
Diferente la transferul intre gestiuni
Lista adaos comercial pe produse
Vanzari produse ambalate
Lista adaos comercial unitar la vanzari
Vanzari anuale comparative
Vanzari comparative pentru produse ambalate
Vanzari pe tipuri de materiale
Numar clienti/agent
Vanzari clienti/agent
Adaos facturi
Vanzare produse la clienti
Cumparari
Produse
Contracte clienti
Contracte clienti
Situatie anexe
Anexe contracte
Facturi la contracte
Produse contractate
Luni neincasate
Evidenta facturi
Evidenta facturi agenti
Diverse
Modificari cataloage de preturi
Utilizatori
Etichete clienti
Intrumente de plata (clienti-furnizori)
Lista preturi
Serii produse
Situatie revizii
Analize curse
Istoric modificare gestiune
Rezervari
Verificari
Verificare Conta - Gestiune
Verificare solduri Conta - Gestiune
Incasari si Plati
Achitari facturi
Monetar
Instrumente de plata primite
Instrumente de plata date furnizorilor
Transfer in contabilitate
Preia documente alt program
Transfer gestiuni la distanta
Recorelari preturi...(Teorema)
Nomenclatoare
Definire terti gestiune
Preturi de referinta
Definire cataloage de preturi
Definire liste preturi de intrare
Grupe de produse
Definire activitati(Organingrama)
Tipuri de cheltuieli suplimentare
Definire Tipuri Clasificari
Definire impachetari
Definire articole
Configurare
Productie
Definire retete
Retete productie
Retete dezasamblare
Retete consum
Productie
Bonuri productie
Bonuri dezasamblare
Bonuri retete consum
Comenzi
Comenzi externe de productie
Situatie Comenzi de productie
Generare Comenzi de furnizori
Liste
Bonuri din perioada
Produse obtinute
Materiale consumate
Necesar de consumat pe retete
Centralizator retete de productie
Ambalari produse finite
Configurare
Mijloace fixe
Miscari
Bonuri transfer intre gestiuni
Stergere intrari/iesiri/modificari
Prelucrare
Amortizare
Liste
Amortizare lunara
Intrari
Iesiri
Fisa mijlocului fix
Balanta mijloacelor fixe
Registrul numerelor de inventar
Inventar scriptic imobilizari
Jurnal amortizare
Intrari v
Iesiri v
Centralizator bonuri transfer
Situatie imobilizari
Evidenta mijloace fixe
Trecere la luna urmatoare
Transfer in contabilitate
Nomenclatoare
Loc existenta
Oameni detinatori
Nomenclator gestiuni
Cod clasificare
Tipuri amortizare
Tipuri miscari
Mod calcul
Configurare
Salarii
Machete date
Date personal
Date variabile
Concedii odihna in avans
Deduceri
Avansuri
Retineri
Concedii medicale
Date somaj
Editare fise fiscale
Prelucrari
Calcul salarii
Calcul venit brut
Liste
State
Fluturasi
Avansuri
Retineri
Concedii medicale/fara plata
Istoric
Al 13-lea salariu
Declaratii
Casa de asigurari de sanatate
Declaratie pensii
Declaratie somaj
Comision carti de munca
Carduri
OP contributii
Foaie prezenta
State CO in avans
Centralizator stat
Registru salariati
Centralizator zile concedii anual
Asig sanatate/CM efectuate
Cheltuieli salarii
Situatii diverse - date din pontaj
Situatie declaratii-pensie,somaj,sanatate
Situatie persoane in intretinere
Schimbare luna salarii
Transfer in contabilitate
Nomenclatoare
Date personal extinse
Configurare
Date luna curenta
Comutatori
Valori programabile
Cine semneaza statul
Intrebari frecvente
Discount
Verificare Conta - Gestiune