Module :: Salarii

Evidenta salariatilor, operatiilor de personal, a declaratiilor (somaj, pensie, comision carte de munca, 112), calculul salariilor si a retinerilor personalului, crearea fisierelor de transmitere catre institutiile statului, transfer catre contabilitate, totul intr-un modul complet si eficient.

Program Salarii - TRENDIX

 

 

Modulul de Salarii permite organizarea si gestionarea tuturor informatiilor, personale si administrative, legate de angajati.

 

Usor de configurat

 

 

 Permite actualizarea usoara a parametrilor pentru calculul salariilor:

 

- procent somaj, contributie sanatate, contributie pensii, contributie accidente de munca si contributia de asigurari sociale datorata de angajator;

 

- salariu minim si mediu;

 

- multiplicator salariu mediu pentru baza pensii;

 

- sporuri permanente si variabile.

 

 Config

 

 


Usor de utilizat

 

 

Organizarea salariatilor se poate face in functie de locul de munca sau dupa felul de angajare.

 

 Date personal

 

 

- Introducerea datelor angajatilor folosind macheta Date personal;
 

- Operarea zilelor lucrate, zilelor absente, zile de CO si CO neefectuat folosind macheta Date variabile;
 

- Introducerea persoanelor aflate in intretinere din macheta Deduceri;
 

Fise fiscale- Operarea avansurilor primite de angajati folosind macheta Avansuri;
 

- Transferul fiselor fiscale in programul furnizat de Ministerul Finantelor; 
 

- Introducerea retinerilor de orice fel folosind butonul Retineri;
 

- Operarea concediilor medicale platite sau a concediilor fara plata din macheta Concedii medicale;
 

Modulul permite calcularea automata a salariilor si a contributiilor folosind butonul Calcul Salarii.
 

 

 

 Informatii si rezultate in timp real

 

 

Declaratia 112Modulul asigura  obtinerea documentelor cerute de legislatia in vigoare precum si alte centralizatoare necesare pentru buna organizare a activitatii de Resurse Umane si Salarizare:


- Stat;


- Fluturasi;
 

- Declaratia 112;
 

- Registrul salariati (REVISAL);
 

- Chetuieli cu salariile;
 

- Istoric; etc.


Va rugam sa accesati pagina Rapoarte pentru mai multe detalii despre fiecare raport in parte.
 

 

  

- Verificarea automata a calculului salariilor si generarea de rapoarte necesare departamentului de Resurse Umane si  Salarizare;


- Preluarea fiselor fiscale în programul  de pe Ministerul de Finante;


- Salvarea si semnarea digitala a Declaratiei 112;


- Gruparea pe centre de cost;

 

Evidenta centre de cost
 

 

- Operarea in Registrul general de evidenta a salariatilor;
 

- Introducerea tichetelor de masa, valoric si cantitativ si retinerea automata a impozitului pe salarii;
 

- Introducerea persoanelor aflate in intretinere pe fiecare angajat in parte;

 

Operare persoane aflate in intretinere
 

 

- Istoric cu evolutia salariului pe fiecare angajat in parte;
 

- Listarea fluturasilor de salarii;
 

- Calcularea sumelor pentru concediul neefectuat;
 

 

Concediu neefectuat

 

- Transferea notelor contabile in Contabilitate.


 

 

 descarca gratuit trendix

 

 

 

 

state

 

 

State -  se utilizeaza pentru listarea statelor, dupa introducerea pontajelor si efectuarea calculului salariilor  pe luna pe care se doreste listarea acestora.

Fluturasi - se utilizeaza pentru generarea si listarea fluturasilor de salariu pentru salariile calculate intr-o luna.


Avansuri - generarea unui raport cu avansurile acordate personalului intr-o luna.

Retineri - obtinerea centralizatorului retinerilor intr-o luna.

Concedii medicale/fara plata - obtinerea centralizata a concediilor medicale si a concediilor fara plata ale salariatilor pe o anumita luna.


Istoric - obtinerea istoricului unui salariat (privind informatiile de pe stat - salariu, retineri, concedii, etc) precum si a unei situatii privind vechimea salariatilor in firma.

Al 13-lea salariu - raportul se utilizeaza de unitatile bugetare pentru calculul celui de-al 13-lea salariu.


declaratia 112


Declaratia unica 112 - actualizata dupa reglementarile Anaf, generand pdf-ul direct din program cu posibilitatea de semnare electronica.Carduri -  pentru societatile care fac plata avansurilor la salariu si/sau a lichidarii direct pe cardul angajatilor, raportul carduri se poate utiliza atat pentru generarea listei de viramente (pe hartie) cat si a fisierului de transfer care se depune la banca.

 

 Foaie prezenta - permite modificarea si/sau listarea foii colective de prezenta pentru toti angajatii.

foaie prezenta

State CO in avans - pentru calculul sumelor aferente concediului de odihna, precum si inregistrarea acestuia pentru luna urmatoare.

Centralizator stat - obtinerea de totalizari pe criteriul selectat de utilizator si anume pentru criteriul selectat de utilizator se vor crea doar totaluri in formatul statului si optional atasa si notele contabile.registru salariatiRegistru salariati(REVISAL) - editarea si generarea Registrului electronic de evidenta a personalului.Centralizator zile concedii anual -  obtinerea centralizatorului zilelor in care angajatii au fost in concediu de orice tip (medical, de odihna, fara plata, etc.) sau zile absente.


Asig sanatate/CM efectuate -  raportul se utilizeaza pentru calculul stagiului de cotizare pe un an specificat de utilizator (sau pe lunile disponibile din anul introdus).Cheltuieli cu salariile - centralizatorul cheltuielilor pentru fiecare angajat atat cu salariul, cat si cu contributiile retinute acestuia, cat si cele platite de angajator.Situatii diverse-date din pontaj - obtinerea unei liste centralizatoare a sumelor, altele decat salariul tarifar de incadrare.

Situatie persoane in intretinere - raportul centralizeaza persoanele aflate in intretinerea angajatilor societatii, pe o anumita luna.


 

 descarca gratuit trendix

 

 

 

Introducere

 

Modulul Salarii cuprinde:

   Date personal - datele de identificare a salariatului si a incadrarii acestuia in firma, salariu, contributii, retineri;

   Date variabile - zilele prezente din cadrul lunii sau alte date lunare, precum si eventualele sporuri sau bonusuri primite;

   Concedii medicale, de odihna sau alte zile libere care influenteaza salariul personalului;

   Deduceri ;

   Retineri ;

   Calculul salariilor la luna curenta;

   Procente si formule de calcul usor modificabile din program;

   Liste - contin state, fluturasi, avansuri, retineri, concedii medicale, foaie prezenta, registrul salariati, precum si declaratiile lunare la sanatate, pensii, somaj, itm si fisierele in format electronic care se depun.

 

 

Configurare

 

config
  Prima data se realizeaza configurarea Modulului Salarii prin selectarea butonului Configurare si apoi se introduc urmatoarele date:

- luna de calcul (se introduce doar la prima luna contabila in care introduceti date, apoi trecerea si intoarcerea la o anumita luna se face prin apasarea butonului Schimbare luna salarii din meniul principal de Salarii);

- numarul de zile lucratoare;
- ziua lichidarii;
- numarul mediu de salariati;
- functia si numele celui care semneaza statul de plata;
- parametrii de calcul ai salariilor se pot modifica in functie de schimbarile legislative.
 

 

Machete date

 

   

info salariat    Prin intermediul Machete de Date se introduc:

   Date personal:

    - date angajat
    - adresa acestuia
    - date contract de munca
    - numarul cardului si banca
(pentru salariatii care primesc pe card salariul)
    - categorii de contributii
pentru salariatul respectiv
    - felului de angajare
(se alege din lista)
    - locului de munca (pentru definirea locurilor de munca se apasa butonul mic din dreapta (…) si apoi se alege din lista)
    - functia (se defineste in mod similar cu locul de munca)
    - salariul brut/salariul net, tipul valutei si suma in valuta (daca este cazul)
    - norma de ore/zi (se alege din lista)
    - felul casei de sanatate si grupa de munca (se bifeaza corespunzator)
    - deduceri suplimentare (daca este cazul)


date variabile    Date variabile: dupa ce au fost inregistrati salariatii, se pot introduce datele variabile corespunzatoare fiecarui salariat.
   Se selecteaza salariatul din fereastra de Date variabile, si se completeaza urmatoarele date:
    - zile prezente;
    - zile concediu de odihna;
    - zile concediu medical suportat de societate
    - zile absente
    - zile concediu medical fara plata
    - ore absente
    - ore invoiri
    - zile vacante
    - zile concediu medical suportat de CAS
    - zile concediu medical CAS neimpozabil.

deduceri personale    Deduceri – se pot completa deducerile personale sau suplimentare pentru fiecare salariat in parte (date si calitatea celui pentru care se ofera deducerea, coeficientul de deducere suplimentara, CNP, C.I., adresa, etc).


   Prin selectarea salariatului din lista ce apare in fereastra ce apare dupa apasarea butonului Deduceri, va aparea o alta fereastra unde se pot trece datele legate de aceste deduceri. Dupa introducere se apasa Salveaza.
 

avansuri salariat

   Avansuri – se completeaza tipul de avans acordat (prin apasarea butonului mic din dreapta liniei (...)), data avansului, tipul de valuta in care s-a acordat avansul (daca este cazul), suma in lei, suma in valuta si cursul de schimb (daca este cazul). Apoi se salveaza.
 


retineri salariat


   Retineri: se completeaza datele legate de retinerile unui salariat prin selectarea acestuia din fereastra initiala ce apare la apasarea butonului Retineri (tipul de retinere, numar document, dobanzi, rate, etc.)
 
 
 

concedii medicale

   Concedii medicale: se introduc datele referitoarele la concedii:

    - tipul concediului
    - numar zile suportat de societate
    - numar zile suportat de asigurari
    - data de inceput si sfarsit a concediului
    - zile concediu fara salariu


fise fiscale    Editare Fise Fiscale – la sfarsitul anului fiscal se editeaza fisa fiscala a fiecarui angajat. Pentru aceasta se apasa butonul Editare fise fiscale din submeniul Machete Date si va apare o lista cu totii angajatii firmei.

   Se selecteaza cu mouse-ul un angajat, iar pentru a previzualiza datele aferente fisei fiscale respective se apasa Selecteaza.
 
 


export fise fiscale


   Pentru a exporta fisele fiscale se apasa Exporta fise fiscale, iar in fereastra care apare se bifeaza optiunea corespunzatoare (Fisa fiscala 1, fisa fiscala 2, fise rectificative).
 

 

 

 

 

 

 

 Prelucrari

 

calcul

   Dupa introducerea datelor despre salariati, se poate trece la calculul salariilor. Acest lucru se face prin intermediul Prelucrari, si anume Calcul Salarii. Daca nu exista fluctuatii de personal de la o luna la alta, doar un click de mouse este necesar pentru a calcula salariile angajatilor.

   Daca se doreste un calcul prealabil al salariilor (din brut in net sau invers) se apasa butonul Calcul venit brut – venit net.

   Aici se introduc optiunile dorite de calcul (daca este cu functie de baza sau nu, daca este contract de munca cu norma intreaga sau partiala).
Astfel, toate situatiile necesare sunt create, inclusiv declaratiile lunare de raportare.
 
 

 

 Schimbare luna salarii

schimbare luna salarii


    Pentru trecerea la luna curenta urmatoare se apasa acest buton, iar revenirea se face in acelasi mod (in aceeasi fereastra).

   Pentru siguranta veti fi intrebati de 3 ori daca doriti sa treceti la luna urmatoare.

 

 

 

 

Transfer in contabilitate

 

transfer in contabilitate a notelor contabile

   Transfer In Contabilitate se face automat, prin apasarea acestui buton contarile sunt facute automat si preluate in balanta.

   Inainte de preluarea in contabilitate aceste contari pot fi vizualizate pentru observarea eventualelor greseli.

 

 

 

 

Nomenclatoare

 

   

definire tipuri retineri avansuri

   Nomenclatoare - se pot defini :

- locuri de munca si functii: se apasa Adauga si se introduc locurile de munca si tipurile de functii, pentru a fi ulterior folosite la machetele de personal. Daca acestea nu sunt definite in nomenclatoare, se pot introduce direct din machetele de personal, la introducerea datelor unui nou angajat.
 
 
 

macheta adaugare
- tipuri de retineri si avansuri: se definesc tipurile de retineri/avansuri si tipurile de contari aferente;

- fel angajare si program de lucru: se definesc tipurile de angajari si normele de lucru (timp partial, normal);
 
 
 

impozit anual lunar
- tipuri concedii medicale: programarea metodelor de calcul se face de catre echipa Blue Logic;

- coeficientii de invaliditate si intretinere: se pot adauga sau modifica in functie de evolutiile legislative in acest domeniu.
 
 
 


- impozitar lunar si anual: se pot introduce sau modifica procentele de impozit lunare si anuale;

- fonduri salarii: se pot defini si modifica contarile pentru inregistrarea operatilor ce apartin Modulului Salarii, procentele aplicate si tipurile de angajare.Ulterior aceste contari vor fi transferate in Contabilitate, cu valorile aferente calculului salarial efectuat in luna respectiva.

- Date OP plata contributii: se pot adauga sau modifica tipurile de contributii pentru care se genereaza OP.

 

 

Liste

 

stat plata    In cadrul Liste se regasesc toate rapoartele :

    - statele de salarii;
    - fluturasii: pot fi ordonati in vederea listarii dupa marca, nume, sectie
       - avansurile;
       - retinerile;
       - un istoric al angajatilor, cu veniturile obtinute in  timp;
 
 
 


fluturasi     - declaratiile pentru Casa de Pensii, Casa de Asigurari de Sanatate, Agentia de Somaj, atat sub forma listata, cat si in format electronic, ce poate fi stocat pe discheta sau trimis prin e-mail.

    - Carduri: in acest modul exista posibilitatea raportarii salariilor virate pe card electronic, la banci importante precum BCR sau BCIT.

    De asemenea, aceste rapoarte se obtin sub forma listata sau se pot transfera pe suport magnetic (se selecteaza angajatul pentru care se doreste listarea sau transferul, apoi apasa butonul Raport sau Transfera date pe discheta).
 
 
 


OP contributii

    - OP contributii: se genereaza automat, singurele date ce trebuie completate in formular sunt: numarul OP, data emiterii OP, numarul de exemplare listate pe o pagina si eventual alte informatii relevante la explicatia (Reprezentand:).
 
 
 
 
 
 
 

op   Fiecare tip de OP va fi generat prin alegerea din lista Beneficiar a tipului de contributie ce urmeaza a fi platit. Prin apasarea butonului Raport se pot vizualiza si apoi lista toate tipurile de OP necesare la efectuarea platilor la Trezorerie sau banca.

 

 

 

 

 descarca gratuit trendix