Fişierele de tip cookie sunt esenţiale pentru ca dumneavoastră să utilizaţi la maximum site-ul nostru Web. De fapt, aproape toate site-urile Web utilizează acest tip de fişiere. Fişierele de tip cookie stochează preferinţele dumneavoastră şi alte informaţii care ne ajută să ne îmbunătăţim site-ul Web - dar nu vă faceţi griji, nicio informaţie colectată de pe site-ul nostru nu vă identifică în mod personal. Puteţi afla mai multe despre fişierele de tip cookie şi despre cum puteţi să le controlaţi cu ajutorul setărilor dumneavoastră de navigare.

Afla mai multe

Servicii :: Legislatie

legi contabile

Prima pagina :: Servicii :: Legislatie :: Lege nr. 348 din 14/07/2004

Lege nr. 348 din 14/07/2004

10-07-2012

 Art. 1.
(1) La data de 1 iulie 2005, moneda nationala a Romaniei, leul, va fi denominata astfel incat 10.000 lei vechi, aflati in circulatie la aceasta data, vor fi preschimbati pentru 1 leu nou.
(2) Denominarea reprezinta actiunea de reducere a valorii nominale a insemnelor monetare.
(3) Leul nou va fi unitatea monetara nationala a Romaniei, denumita in continuare leu, si se va diviza in 100 de bani.

Art. 2.
(1) in conformitate cu prevederile art. 1, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie noile bancnote si monede incepand cu data de 1 iulie 2005.
(2) Actualele bancnote si monede, respectiv leii vechi, vor avea putere circulatorie pana la data de 31 decembrie 2006 si vor fi acceptate la plata la valoarea calculata potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1).
(3) Dupa aceasta data, Banca Nationala a Romaniei va preschimba bancnotele si monedele vechi cu cele noi, in conditiile stabilite prin reglementari proprii.
(4) Preschimbarea se va putea face pe o perioada de maximum 3 ani, respectiv pana la data de 31 decembrie 2009, la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei care desfasoara activitati de casierie si la unitatile institutiilor de credit autorizate sa efectueze aceasta operatiune prin ordin al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei.

Art. 3.
In perioada de la introducerea noii emisiuni monetare pana la data de 31 decembrie 2006, bancnotele si monedele aflate in circulatie inaintea datei de 1 iulie 2005, denumite in continuare moneda veche, vor fi inlocuite treptat cu bancnotele si monedele din noua emisiune monetara a Bancii Nationale a Romaniei, denumite in continuare moneda noua.

Art. 4.
(1) Preturile si tarifele bunurilor si serviciilor vor fi afisate atat in moneda veche, cat si in moneda noua, incepand cu data de 1 martie 2005 si pana la data de 30 iunie 2006.
(2) Sumele prevazute in contractele furnizorilor de utilitati, aflate in derulare la data de 1 martie 2005, precum si facturile privind plata utilitatilor vor fi notificate partilor atat in moneda veche, cat si in moneda noua.

Art. 5.
(1) Bunurile, drepturile si obligatiile evaluabile in bani, nascute anterior datei de 1 iulie 2005, vor fi convertite conform raportului prevazut la art. 1, in toate cazurile in care acestea fac obiectul unei operatiuni de evaluare, de plata sau de constituire a oricarui alt raport juridic.
(2) Conversia in noua unitate monetara, prevazuta la alin. (1), va avea loc conform situatiei existente la data de 30 iunie 2005.
(3) Denominarea se realizeaza in baza prezentei legi, fara a fi necesara o declaratie in acest sens din partea persoanelor autorizate.
(4) La data de 1 iulie 2005, Oficiul National al Registrului Comertului va inregistra, din oficiu, denominarea valorii capitalului social si a valorii actiunilor/partilor sociale ale persoanelor juridice inregistrate si va publica pe site-ul propriu lista acestora si noile valori rezultate, alaturi de valoarea veche. in acest caz, publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a modificarii valorii capitalului social si a valorii actiunilor/partilor sociale nu este necesara.
(5) Toate sumele in moneda veche prevazute in actele normative emise anterior datei de 1 iulie 2005 se inlocuiesc cu sumele in moneda noua, prin impartirea la 10.000.

Art. 6.
(1) Din data de 1 iulie 2005, persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor intocmi situatiile financiare atat in moneda veche, cat si in moneda noua, pana la data de 31 decembrie 2005.
(2) Situatiile financiare anuale pentru 2005 se intocmesc in moneda noua, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
Modificat de Ordonanta nr. 5 din 20/01/2005 Articolul 1 la 28/01/2005

Art. 7.
(1) incalcarea prevederilor art. 4 constituie contraventie.
(2) Fapta contraventionala prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, exprimati in moneda veche, si se aplica persoanelor vinovate.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unitatilor subordonate, al Autoritatii Nationale de Control si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, precum si de catre personalul imputernicit al primariilor.
(4) Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucuresti, 14 iulie 2004.
Nr. 348.
 

X
VREAU SA TESTEZ APLICATIA
X
* Denumire Client/Firma * Email-ul Dumneavoastra Nr. Dumneavoastra de Telefon Subiectul Mesajul

Va informam pe aceasta cale ca datele furnizate de catre dumneavoastra in cadrul acestui formular vo fi folosite doar in scopul de a va contacta pentru oferta solicitata. In acest scop datele completate mai sus nu vor fi transmise catre alte parti si vor fi stocate pe o perioada de 12 luni de catre SC Blue Logic SRL

Trimite mesajul si testeaza aplicatia
Va multumim pentru interesul acordat. Cererea dvs. va fi procesata si veti fi contactat de un membru al echipei noastre in cel mai scurt timp.